Η Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1973

από τον ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ και ξεκίνησε σαν μία μικρή βιοτεχνία με αντικείμενο αρχικά τις μεταλλικές κατασκευές και τα κουφώματα αλουμινίου. Το 1982 έγινε μετάβαση στο χώρο της επεξεργασίας και των εφαρμογών της λαμαρίνας. Ο αρχικός εξοπλισμός ήταν μία στράντζα, ένα ψαλίδι μήκους 4 μέτρων έκαστο του οίκου FARINA και μία πρέσσα ΓΚΙΖΕΛΗΣ τόνων.

Ο σημερινός Εξοπλισμός της εταιρείας αποτελείται από:

  • Μία στράντζοπρέσσα CNC  3 μέτρων και 170 τόνων.
  • Μία στράντζοπρέσσα CNC 4 μέτρων και 290 τόνων.
  • Ένα ψαλίδι τριών μέτρων και δυνατότητα κοπής λαμαρίνας πάχους εώς 10  mm.
  • Ένα ψαλίδι τεσσάρων μέτρων και δυνατότητα κοπής λαμαρίνας πάχους εώς 12  mm.
  • Μηχάνημα BOSCHERT GIZELIS COMBICUT TNIN που συνδυάζει την κοπή λαμαρίνας με plasma και της κοπής- διαμορφώσεως με punching. CNC LASER μάρκας BYSTRONIC
  • Υδραυλικό κύλινδρο μήκους 3 μέτρων και δυνατότητας κάμψης λαμαρίνας εώς 5mm πάχος .
  • Υδραυλική ραουλιέρα για την διαμόρφωση  διαφόρων προφίλ σιδήρου και σωλήνων.
  • Δύο πρέσσες 40 τόνων και 45 τόνων αντίστοιχα.

Με Εμπειρία άνω των 30 ετών

και διαθέτοντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας λαμαρίνας, αποστολή μας είναι η παραγωγή και κατασκευή διαφόρων μεταλλικών κατασκευών πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε πελάτη.

  • Δύο μηχανές TIG για την συγκόλληση Inox- χάλυβα – αλουμινίου.
  • Δύο μηχανές MIG για την συγκόλληση Inox- χάλυβα.

Η συνεχής ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και η διαρκής ενημέρωση, μας καθιστούν μία αξιόπιστη επιλόγη στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών.

Υπηρεσίες

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας αναλυτικά.